За нас

Кои сме ние?

В кабинета работим с професионализъм и сърце, всяко дете и възрастен ще получат индивидуална диагностика на езиково - говорните възможности, психопедагогическо и социално консултиране, системна корекционна и компесаторна работа, с цел разкриване на потенциала.

Нашата кауза - възможността всяко дете да разкрие максимума си!

Работно време

Консултациите се провеждат след предварителна уговорка на тел:
+359 889 507 497

Специалисти

Бакалавър

Социални дейности

Магистър

Социално консултиране и психология

Сертификати

Техники в терапията с приказки и кукли при деца, юноши и възрастни

Символни и практически техники в терапевтичната практика при деца, юноши и възрастни

Мултисензорният принцип при работа с деца със специфични потребности

Скринингови методи за оценка на когниция (CDT, MMSE, MOCA, IST, ADL)

Даниела Георгиева Илиева

+359 889 507 497

dani@bg-psiholog.com

Йорданка Няголова

+359 889 238 502

danka.nyagolova@abv.bg

Бакалавър

Предучилищна и начална училищна педагогика

Магистър

Логопедия

Социално консултиране и психология

Сертификати

Скринингови методи за оценка на когниция (CDT, MMSE, MOCA, IST, ADL)

© 2019 bg-psiholog . All rights reserved | Design by W3layouts. & ilievpavel