Програма родителска подготовка

Предлагаме програма за родителска подготовка. За да се чувствате подготвени и уверени в себе си, сме подготвили индивидуални и групови лекции за бъдещи и настоящи родители.

Болницата е мястото, където радостният момент се случва и за първи път осъзнаваме, че не сме готови да се грижим за своето дете. Възникват много въпроси около грижите за бебето.

Целта ни е да се подготвите за всичко, което трябва да знаете и можете през бременността, раждането и живота с новороденото. Вашата информираност ще Ви даде възможност да преодолеете своята неувереност и слабостите си. Само така раждането ще бъде леко, спокойно и щастливо и ще остане незабравим спомен в живота.

01

Пренатална и перинатална психология

Преживявания на детето още преди раждането (пренатален етап ), по време на раждането и веднага след това (перинатален етап ).

02

Подготовка за раждането

Раждането като процес.

03

Кърмене

Справяне с кърмачески проблеми, техника на оригването и оказване на първа помощ при задавяне, хранене, здраве и взаимоотношения с новороденото.

04

Първи грижи за новороденото

Първи грижи за новороденото по време на престоя в болницата, първи грижи за новороденото у дома, пасивна гимнастика и масаж.

05

Стрес от раждането и нарушен биохимичен баланс в организма

Постнатални (послеродови) разстройства.

Развитие на детето от 0 до 3 години

Обща характеристика на физическото развитие на деца от 0 до 3 години. Норма и патология.

Двигателно развитие на деца от 0 до 3 години. Норма и патология.

Когнитивно развитие на деца от 0 до 3 години. Норма и патология.

Социално развитие на деца от 0 до 3 години. Норма и патология.

Комуникативно развитие на деца от 0 до 3 години. Норма и патология.

Психологическо развитие на деца от 0 до 3 години. Норма и патология.

Говорни умения и развитие на речта на деца от 0 до 3 години. Признаци за проблеми в езиково- говорното развитие на децата.

Кърмене и захранване на бебето. Промени в храненето на детето след годината. Правила и полезни съвети.

Психологически особености на играта на децата до 3 години. Подходящи игри за най- малките.

Постъпване на детето в ясла. Адаптация на детето и често срещани проблеми.

Възпитание при малкото дете.

Предучилищна възраст: Детето от 3 до 7 години

Подразделения на предучилищната възраст.

Обща характеристика на предучилищната възраст.

Развитие на усещанията в предучилищната възраст. Норма и патология.

Особености на възприятията на децата от 3 до 7 години. Норма и патология.

Представи и памет на децата от 3 до 7 години. Норма и патология.

Общи особености на паметта и нейното развитие при децата от 3 до 7 години. Норма и патология.

Развитие на вниманието на децата от 3 до 7 години. Норма и патология.

Развитие на речта при децата от 3 до 7 години. Норма и патология.

Емоции и чувства при децата от 3 до 7 години. Норма и патология.

Волята при децата от 3 до 7 години. Норма и патология.

Темперамент и характер при децата от 3 до 7 години. Норма и патология.

Психологически особености на играта на децата от 3 до 7 години. Норма и патология.

Психологически особености на процесите на учене на децата от 3 до 7 години. Норма и патология.

Психологически особености на трудова дейност при децата от 3 до 7 години. Норма и патология.

Постъпване в училище. Особености. Съвети за родители.

Начална училищна възраст: Детето от 7 до 10 години

Подразделения на началната училищната възраст.

Обща характеристика на началната училищната възраст.

Развитие на усещанията в началната училищната възраст. Норма и патология.

Особености на възприятията на децата от 7 до 10 години. Норма и патология.

Представи и памет на децата от 7 до 10 години. Норма и патология.

Общи особености на паметта и нейното развитие при децата от 7 до 10 години. Норма и патология.

Развитие на вниманието на децата от 7 до 10 години. Норма и патология.

Развитие на речта при децата от 7 до 10 години. Норма и патология.

Емоции и чувства при децата от 7 до 10 години. Норма и патология.

Волята при децата от 7 до 10 години. Норма и патология.

Темперамент и характер при децата от 7 до 10 години. Норма и патология.

Психологически особености на играта на децата от 7 до 10 години. Норма и патология.

Психологически особености на процеса учене при децата от 7 до 10 години. Норма и патология.

Психологически особености на трудова дейност при децата от 7 до 10 години. Норма и патология.

Училище и адаптация на детето. Особености. Съвети за родители.

Детето със специални потребности

Езикови и говорни разстройства: причини, диагностициране, терапия. Съвети за родители.

Децата и ученици с неправилно произношение на звукове: причини, диагностициране, терапия. Съвети за родители.

Неговорещи деца: причини, диагностициране, терапия.

Съвети за родители.

Заекващи деца и ученици: причини, диагностициране, терапия. Съвети за родители.

Ученици с нарушения на процесите писане и четене: причини, диагностициране, терапия. Съвети за родители.

Деца и ученици с детска церебрална парализа: причини, диагностициране, терапия. Съвети за родители.

Ученици със затруднения в ученето: причини, диагностициране, терапия. Съвети за родители.

Деца и ученици с интелектуални нарушения: причини, диагностициране, терапия. Съвети за родители.

Деца и ученици със слухови нарушения: причини, диагностициране, терапия. Съвети за родители.

Деца и ученици с аутизъм: причини, диагностициране, терапия. Съвети за родители.

Деца и ученици с хиперактивност и дефицит на внимание: причини, диагностициране, терапия. Съвети за родители.

ИНТЕГРИРАНО ОБУЧЕНИЕ на деца и ученици със специални образователни потребности: диагностициране, терапия. Съвети за родители.

Консултации при:

Консултиране при различни видове диагнози.

Повече
Нарушения на артикулацията

Дизартикулия: проявява се в липса, замяна или неправилно произнасяне на един звук или групи звукове.

Афония-нарушение на гласа (фонацията)

Изразява се в отклонения в силата, височината, тембъра и качествата на гласа.

Ринолалия

Нарушение на тембъра на гласа и звукопроизношението в резултат на анатомична увреда в говорния апарат, предимно вродена цепнатина на устната и/или небцето с различна степен на тежест.

Дизартрия

Нарушена координация на говорния процес, обусловена от огнищни увреди на централната или периферна нервна система. Включва нарушения на дишането, фонацията и артикулацията. При деца най-често е симптом от сложната клинична картина на детска церебрална парализа. Получава се в резултат на остри поражения на ЦНС преди, по време или непосредствено след раждането. Има неврологичен характер и симптоматика, която включва паретични, тоносови, координационни или сетивни нарушения. Може да се срещне в комбинация с други заболявания. В зависимост от продължителността и тежестта на заболяването може да даде и отражение в развитието на езиковата система при детето.

Заекване

Нарушение на плавността и времетраенето за изговаряне на езиковите единици. Характеризира се с блокиране на говора в резултат на спазми, които могат да бъдат на различни нива: дихателно, фонационно, артикулационно. Възможно е да има блокиране върху един звук или група звукове, най-често това са преградните (п, б, к, г, х, т, д) или отегчително повторение на един звук, сричка или дума.

Алалия

Специфично езиково нарушение, което се характеризира с късно начало на речта и атипично за възрастта развитие на езиковата система. Характеризира се с дефицит в развитието на фонологията, морфологията, семантиката, синтаксиса и прагматиката. Съпътства се от дефицити в развитието на сензорната система, дефицити в зрителното, зрително-пространственото, слуховото и тактилно възприятие, внимание и памет, както и от двигателни дефицити, отразяващи се най-вече на развитието на общата и финната моторика. Среща се при деца със съхранен слух, нормален артикулационен апарат и първично съхранен интелект.

Дислексия

Невъзможност или специфични затруднения при четене. Проблемите могат да бъдат на ниво буква, сричка, дума, изречение, текст. Среща се при деца и възрастни.

Дискалколия

Невъзможност или специфични затруднения за смятане и сметни операции. Среща се при деца и възрастни.

Дисграфия

Невъзможност или специфични затруднения за писане. Проблемите могат да бъдат на ниво буква, сричка, дума, изречение, текст. Среща се при деца и възрастни.

Афазия

Придобита в детска възраст в резултат на черепно-мозъчна травма или вирусно заболяване. Наблюдава се разпад на развитата езикова система по всички нейни параметри фонология, морфология, сематника, синтаксис и прагматика. Засегната може да бъде и писмената форма на езиковата система. Съпътстващи са поведенческите отклонения. Съществува и при възрастни в резултат на инсулт, черепно-мозъчна травма, менингит-енцефалит, тумори.

Обучителни затруднения

Несъответствие между постиженията на детето в училище и интелектуалните му способности подходящи за възрастта. Изразяват се предимно в невъзможност за четене, писане, смятане и боравене с учебното съдържание, както и в дефицит на вниманието и проблеми с поведението. Специфичното е, че интелектът на детето е в норма, анализаторните му системи (зрителна, слухова, двигателна) са запазени, липсват емоционални отклонения.

Хиперактивност с дефицит на вниманието

Децата са свръхактивни, лесно се вълнуват, постоянно са неспокойни, концентрацията им е лоша, не могат да задържат вниманието си. Те като, че ли никога не могат да изпълнят една задача, настроението им се променя внезапно, често избухват, може да са агресивни и деструктивни. Трудно понасят критика, лесно се дразнят, импулсивни са. Координацията им е лоша. Хиперактивните деца често са безчувствени към другите.

Деца с увреден слух

Слабочуващи с относително добро равнище на устната реч и слабочуващи с недоразвитие на устната реч.

Аутизъм

Нарушение на развитието, което се отразява върху цялото умствено развитие, а симптомите изглеждат различни през различните години. Някои от симптомите се запазват, а други отпадат с времето. Наблюдават се огромни промени.

Деца с интелектуална недостатъчност

© 2019 bg-psiholog . All rights reserved | Design by W3layouts. & ilievpavel